Latvijas uzņēmums (pievienotās vērtības nodokļa maksātājs) pasūtīja no Baltkrievijas uzņēmuma ražošanas ēkas celtniecības projektu. Baltkrievijas uzņēmumam tika pārskaitīta nauda projekta risinājuma īstenošanai. Vai šie Latvijas uzņēmuma izdevumi uzskatāmi par celtniecības vai konsultācijas izmaksām?