Lai izpildītu Eiropas Padomes direktīvas 2018/822 jeb DAC 6 prasības, Ministru kabinets (MK) pieņēmis MK noteikumus Nr. 210 “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām”, kas stājas spēkā šī gada 1. jūlijā, bet piemērojami ar atpakaļejošu datumu.