Ēka uz nomātas zemes jeb tā sauktais dalītais īpašums un ar to saistītās problēmas joprojām ir aktualitāte daudziem īpašniekiem Latvijā. Daudzviet nomas attiecības ir nesakārtotas, daudzviet tikai daļēji sakārtotas. Gan ēku (vai dzīvokļu), gan zemes īpašnieki mēdz būt neapmierināti ar pastāvošo kārtību un nespēj atrast savstarpēji samērīgu līdzsvaru nomas līgumā. Lai risinātu daudzās problēmas, Tieslietu ministrija (TM) ir izveidojusi darba grupu jauna normatīvā regulējuma izstrādei. Šajā publikācijā tiks īsi pastāstīts par drīzumā sagaidāmām izmaiņām: par šovasar Ministru kabinetā (MK) atbalstīto informatīvo ziņojumu dalītā īpašuma jautājumos un par oktobra sākumā MK atbalstītajiem likumprojektiem piespiedu nomas maksas apmēra noteikšanas jautājumā.