Ikdienā novērots, ka Valsts ieņēmumu dienests savu funkciju īstenošanai lielu uzmanību pievērš nodokļu kontroles pasākumu plānošanai un pārbaudāmo objektu atlasei. Kā tiek vākti un analizēti uzņēmumu dati? Un kā tiek atlasīti uzņēmumi kontroles pasākumiem?