Uzņēmuma īpašnieks (dalībnieks) ir nerezidents, kas nav darba attiecībās ar uzņēmumu. Viņš regulāri ierodas Latvijā, lai saņemtu informāciju no valdes par uzņēmuma darbību un iepazītos ar visiem uzņēmuma dokumentiem, kā arī sniegtu pakalpojumus sabiedrības vārdā. Latvijā esošais uzņēmums nodrošina viņam naktsmītni. Kā šādus izdevumus uzrādīt grāmatvedībā, ja uzņēmuma īpašnieks nav uzņēmuma darbinieks? Vai šie izdevumi ir saistīti ar saimniecisko darbību?