No iepriekšējās nodokļu parādu nokavējuma un soda naudas atlaišanas reizes ir pagājuši 5 gadi, un nodokļu maksātājiem atkal tiek piedāvāta iespēja atbrīvoties no parādu sankciju (nokavējuma naudas un soda naudas) uzkrātajām summām apmaiņā pret nodokļu pamatparāda samaksu.

22.08.2017. stājās spēkā Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums (Likums), kura mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parāda slogu, īstenojot vienreizēju pasākumu.

Lai pārvarētu nodokļu samaksas grūtības un turpinātu veiksmīgu uzņēmējdarbību, visiem nodokļu maksātājiem ir iespēja 3 mēnešu laikā no 01.10.2017. pieteikties atbalsta pasākumam (atbalsts). Tādējādi pēdējā diena, kad nodokļu maksātājs var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegumu par piedalīšanos atbalsta pasākumā, ir 02.01.2018.