Saskāros ar strīdīgu jautājumu starp grāmatvedību un programmas izstrādātājiem. Es kā grāmatvede uzskatu, ka izsniegtajos rēķinos, preču pavadzīmēs u.c. dokumentos fiziskai personai (pircējam) jābūt izpildītam likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 9.punktam, kurā noteikts – ja saimnieciskā darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, attaisnojuma dokumentā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, personas norādīto adresi vai, ja tāda nav norādīta, deklarēto dzīvesvietas adresi. Bet mūsu grāmatvedības programmas izstrādātāji man atbild: "Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (spēkā no 25.05.2018.) Jūs nedrīkstat dokumenta drukas formā atspoguļot personas datus, ja fiziskā persona neveic saimniecisko darbību. Veiktā darījuma apstiprināšanai Jūs varat saglabāt datus par fizisko personu ar viņa piekrišanu". Kas ir primārais – Latvijas likumdošana vai Eiropas Savienības regula?