Sabiedrība maina savu juridisko adresi, izmaiņas attiecīgi tiek reģistrētas Uzņēmumu reģistrā (UR). Vai par juridiskās adreses maiņu jāinformē klienti, piegādātāji u.c. sadarbības partneri, piemēram, nosūtot oficiālu vēstuli? Vai šādu vēstuli var sūtīt tikai elektroniski? Kādas ir juridiskās sekas, ja to nedara?