Ar 1. jūliju mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanas kārtība autoratlīdzībām. Autoram jāsaprot, kurš ir viņa gadījumā izdevīgākais nodokļu režīms, savukārt autoratlīdzību izmaksātājiem – kādos gadījumos kādi nodokļi jāpiemēro, izmaksājot autoratlīdzību. Izskatīsim un salīdzināsim dažādus variantus!