Vēlamies likvidēt mazkapitāla sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Uzņēmuma bilances aktīvos ir tikai debitors - uzņēmuma īpašnieks 875 EUR. Bilances pasīvā ir pamatkapitāls 28 EUR un nesadalītā peļņa 847 EUR. Uzņēmuma īpašniekam nav naudas, ko samaksāt uzņēmumam. Tāpat uzņēmumam nav naudas, lai izmaksātu peļņu un maksātu par to nodokļus. Vai varat ieteikt kādu risinājumu?