Uzņēmumu (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) nolemts likvidēt. Bilances dati kopš 31.12.2015. ir šādi:

  • aktīvi ir 0 vērtībā;
  • pasīvus veido pamatkapitāls 1 EUR apmērā;
  • zaudējumi - 3001 EUR;
  • dalībnieka aizdevums - 3000 EUR.

01.01.2016., pamatojoties uz 2015.gada nulles apgrozījumu, ir pārtraukts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, kas pastāvēja kopš uzņēmuma dibināšanas 2013.gadā. Kā likvidēt uzņēmumu? Vai dalībnieka aizdevums tiek uzskatīts par ieņēmumiem un par to jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) 15% apmērā? Vai, tā kā nav aktīvu, ar ko segt aizdevumu, vienīgā iespēja ir maksātnespēja, kas dalībniekam ir papildu izmaksas?