SIA ar vienu valdes locekli bija mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja statusā līdz 2018. gada 31. decembrim, kuru ar 2019. gada 1. janvāri uzņēmums zaudēja. Uzņēmumam līdz 2017. gada
31. decembrim nesadalītā peļņa bija 3737 eiro, 2018. gadā – 5072 eiro, bet 2019. gadā – 26 661 eiro. Šobrīd ir pienācis brīdis, kad īpašnieks grib saņemt dividendes. Vai viņš var saņemt dividendes no 2017. gada? Kādi nodokļi jāmaksā? Kādas atskaites jānodod? Vai uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas
1.1. rindā jāuzrāda, ka uz 2017. gada 31. decembri ir nesadalītā peļņa, jo, manuprāt, tā kā uzņēmumam tajā brīdī bija MUN maksātāja statuss, šai peļņai nekāda sakara ar UIN nav.