Uzņēmumam ir vairāku gadu nesadalītā peļņa. Uzņēmums nevēlas to sadalīt dividendēs, bet gan plāno palielināt uzņēmuma pamatkapitālu. Vai šajā gadījumā, veicot pamatkapitāla palielināšu par nesadalīto peļņu, jāmaksā kādi nodokļi un jāievēro speciāli nosacījumi?