Sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašniece pārdod savas kapitāldaļas (100% apmērā) sabiedrības valdes loceklim – fiziskai personai, kurai sabiedrībā nepieder kapitāldaļas, bet tā pilda valdes locekļa funkcijas. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2000 LVL (2845 EUR), un pamatkapitālā nav ieguldīti nekustamie īpašumi. Gan pircējs, gan pārdevējs ir Latvijas rezidenti. Vai par šādu darījumu sabiedrībai ir jāiesniedz kādi paziņojumi Valsts ieņēmumu dienestā (VID)? Vai īpašnieces ienākums ir klasificējams kā ienākums no kapitāla pieauguma?