Kā uzņēmumam rīkoties un kādas pievienotās vērtības nodokļa sekas rodas (atskaitītais priekšnodoklis), ja daļa uzņēmuma grāmatvedības attaisnojuma dokumentu ir nozagti vai uzglabājot ir neatgriezeniski sabojāti? Grāmatvedības programmas dati ir saglabājušies, un tajos visi darījumi ir redzami elektroniski, bet vairs nav pieejama daļa attaisnojuma dokumentu (piemēram, čekus un pavadzīmes nevar atjaunot). Kā rīkoties, ja dokumenti ir nozagti un ir sagatavots policijas akts? Ko darīt, ja dokumenti ir bojāti (piemēram, uzglabājot dokumentus, tiem ir piekļuvis ūdens, kas ticis konstatēts tikai pēc laika, kad šos dokumentus vairs nav iespējams glābt)?