Iegādājoties preces uzņēmuma vajadzībām, tiek sagaidīts, ka tās būs kvalitatīvas un piemērotas to iegādes mērķim. Tomēr dažkārt piegādātās preces var neatbilst tam, kas tika sagaidīts no piedāvājuma, vai arī var izrādīties ar defektiem.