Nesen reakcijā saņēmām jautājumu: vai tiešām man kā pašnodarbinātai grāmatvedei ir jāizstrādā iekšējie dokumenti par aizdomīgu darījumu identificēšanas un ziņošanas kārtību? Meklēsim atbildi kopā, tomēr uzreiz varam pateikt, ka likumā izņēmumi paredzēti tikai ļoti retos gadījumos.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (likums) 6.panta 1.daļu likuma subjekts — juridiskā persona — atbilstoši savam darbības veidam veic pasākumus, lai noskaidrotu, novērtētu un izprastu savai darbībai un klientiem piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku un, pamatojoties uz veikto riska analīzi, izveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā izstrādājot un dokumentējot attiecīgu politiku un procedūras.