Sliekšņa deklarācija ir samēra jauns instruments, kas ir spēkā no 2019. gada beigām un uzliek ziņošanas pienākumu par veikto darījumu saturu lielam likuma subjektu skaitam. Informācija tiek sniegta Finanšu izlūkošanas dienestam. Kam un kādos gadījumos šīs deklarācijas jāsagatavo?