Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektam ir pienākums nekavējoties ziņot par katru aizdomīgu darījumu. Tomēr likumā paredzēti vairāki ziņošanas pienākumi un iespējas, tādēļ nereti rodas jautājums – kad, kam un kurā brīdī jāziņo.