Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (Likums) pieņēma 17.07.2008., tomēr popularitāti tas guvis samērā nesen. Šajā publikācijā aplūkosim, kāda atbildība un papildu darbs Likumā noteikts ārpakalpojuma grāmatvežiem un zvērinātiem revidentiem.