Ko darīt, ja uzņēmums vēlas turpināt saimniecisko darbību, taču Valsts ieņēmumu dienests (VID) to ir apturējis vai pat lēmis par likvidāciju? Kādos gadījumos tas var notikt, un kā cīnīties jau ar sekām? Atbildes sniegtas, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāja jautājumu: