Kopš šī gada 1.aprīļa, kad stājās spēkā jaunais Komercnoslēpuma aizsardzības likums, parādījusies vēl viena komercnoslēpuma definīcija. Vai jaunais likums ir ietekmējis noteikumus attiecībā uz grāmatvedībā esošo informāciju un tās aizsardzību?