Par vispārējiem preventīviem pasākumiem komercnoslēpuma aizsardzībai uzņēmumā, t.sk. darbinieka pienākumiem, kas izriet no Darba likuma normām, iespējams lasīt 20.02.2015. publikācijā "Kā nosargāt komercnoslēpumu?". Bet kādi ir iespējamie riski un rīcības scenāriji, ja nevēlamais jau noticis – uzņēmums ir uzzinājis, ka tā komercnoslēpums nonācis citas personas rīcībā, vai pat jau ir iestājušās negatīvās sekas?