27.05.2013. Konkurences padome (KP) publicēja 2012.gada publisko pārskatu. Tajā iestāde ir atskatījusies uz iepriekšējā gada rezultātiem, kā arī norāda šī gada prioritātes. Kopumā KP 2012.gadā bija pieņēmusi 51 lēmumu, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumus 12 lietās. Mūs šoreiz interesēja aplūkot lietas, kurās KP ir konstatējusi aizliegtās vienošanās saistībā ar preces vai pakalpojuma cenas noteikšanu vai informācijas apmaiņu par to. Šīs publikācijas mērķis ir īsumā izskaidrot šādu pārkāpumu būtību un konkurences tiesību riskus.