28.07.2017. pieņemtie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) par gada apgrozījuma samazināšanu uz 40 000 EUR no 01.01.2018. ir ieviesuši neziņu vairumam “iFinanses” lasītāju. Tāpēc vērsāmies pie Valsts ieņēmumu dienesta, lai saņemtu konkrētas atbildes uz mūsu lasītāju jautājumiem:  

  • Kuru gadu ņems vērā, nosakot, var vai nevar būt mikrouzņēmuma nodoļa (MUN) maksātājs 2018.gadā? Vai 2018.gadā apgrozījums drīkst būt līdz 40 000 EUR? Vai arī līdz 40 000 EUR apgrozījums drīkstēja būt 2017.gadā?
  • MUN likuma pārejas noteikumu 26.punktā noteikts: “Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, piemērojot šā likuma 6.panta 3.1daļu 2018. un 2019. taksācijas gadā, ir tiesīgs nepiemērot šā likuma 6.panta trešo daļu apgrozījumam, kas nepārsniedz 52 000 euro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada apgrozījums vai tā gada apgrozījums, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pārsniedz 40 000 euro.” Kā noteiks, var būt vai nevar būt MUN maksātājs no 01.01.2018.? Pantā minēts ir pirmstaksācijas periods.

MUN maksātāja statusu pēctaksācijas gadā ir tiesības saglabāt mikrouzņēmumam, ja tas nav pārsniedzis MUN likumā noteiktos ierobežojumus, kuri ir piemērojami attiecīgajā gadā.

Izmaiņas MUN likumā attiecībā uz mikrouzņēmuma apgrozījuma ierobežojumu 40 000 EUR stājas spēkā ar 01.01.2018., tādējādi ierobežojums 40 000 EUR piemērojams apgrozījumam par 2018.gadu un turpmāk.

Tas ir, ar 2018.gadu MUN maksātāja statusu zaudēs mikrouzņēmums, kura apgrozījums 2017.gadā būs pārsniedzis 100 000 EUR, savukārt ar 2019.gadu MUN maksātāja statusu zaudēs mikrouzņēmums, kura apgrozījums 2018.gadā būs pārsniedzis 40 000 EUR.

MUN likuma pārejas noteikumu 26.punkts paredz nosacījumus, atbilstoši kuriem šā likuma 6.panta 3.1daļā noteiktās normas par MUN papildu likmi 20% apmērā apgrozījuma pārsniegumam virs 40 000 EUR nepiemēro.

Gadījumā, ja 2018.gadā tiks pārsniegts mikrouzņēmuma apgrozījums 40 000 EUR un attiecīgā mikrouzņēmuma apgrozījums 2016.vai 2017.gadā būs bijis lielāks par 40 000 EUR, tad 20% papildlikmi 2018.gadā būs tiesības nepiemērot, ja apgrozījums nepārsniegs 52 000 EUR.

Vēršam uzmanību - ja mikrouzņēmuma apgrozījums 2018.gadā pārsniegs 40 000 EUR, tad, sākot ar 2019.gadu, tas zaudē MUN maksātāja statusu jebkurā gadījumā, vai tas ir piemērojis MUN likuma 6.panta 3.1daļā noteikto nodokļa atvieglojumu vai nav, jo būs pārsniegs MUN likumā noteiktais apgrozījuma ierobežojuma kritērijs - 40 000 EUR.