Kad gada pārskatu sagatavošana beigusies, ir laiks lielajai pavasara tīrīšanai. Saule jo dienas, jo spožāka, tāpēc puteklīši gaisā īpaši pamanāmi. Laiks tos notraust arī no dokumentiem, sašķirojot un sakārtojot tos!

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” (MK noteikumi Nr.748) 2.punkta 12.apakšpunktam lietu nomenklatūra ir saskaņā ar dokumentu klasifikācijas shēmu sistematizēts institūcijā veidojamo lietu un to glabāšanas termiņu saraksts. Varētu teikt, ka lietu nomenklatūra ir lietvedībā kārtojamo lietu virsrakstu saraksts ar to glabāšanas termiņiem, kas veidots sistematizēti. Lietu nomenklatūra atvieglo darbu ar dokumentiem – tos ir vieglāk atrast, kad tie ir sakārtoti, sistematizēti noteiktā kārtībā, nevis glabājas vienā kaudzē vai kastēs.