Šobrīd drukātie dokumenti tiek aizstāti ar elektroniskiem, kā arī dažāda veida aprēķini un atskaites tiek sagatavotas ar sistēmu atbalstu. Lai arī grāmatvedības un citas sistēmas nodrošina galveno funkcionalitāti, ne vienmēr to iespējas tiek izmantotas pilnā kapacitātē un joprojām atsevišķas darbības tiek veiktas ārpus tās. Ko mainīt, lai pilnībā izmantotu automatizācijas potenciālu?