Biedrību un nodibinājumu ieņēmumi var būt biedru nauda, ziedojumi un dāvinājumi, dažādu projektu ieņēmumi, saņemtie mantojumi, kā arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Bet kam ir jāpievērš uzmanība, ja biedrības un nodibinājumi veic saimniecisko darbību?