Ar jēdzienu “čaulas veidojums” praksē parasti saprot juridisku personu, kura neveic aktīvu saimniecisko darbību un ir izveidota, lai ar tās starpniecību legalizētu finanšu līdzekļus, slēptu aktīvus, maskētu patiesos labuma guvējus, preces izcelsmi vai preces gala mērķi u.tml. Tomēr ir gadījumi, kad čaulas veidojumi tiek izmantoti legāliem un saprotamiem mērķiem. Kā tos atšķirt?

Raksta līdzautors Krišjānis Bušs, SIA “ZAB COBALT” vecākais speciālists, zvērināts advokāts