Pagājušā gada nogalē cikla pirmajā rakstā analizējām galvenā uzņēmuma un operacionālo uzņēmumu modeli, iedziļinoties tā darbībā. "KPMG" eksperti arī turpmāk dalīsies ar saviem novērojumiem transfertcenu audita laikā, analizēs konkrētus strīdus un sniegs praktiskus ieteikumus, kas ļaus samazināt transfertcenu risku. Šoreiz apskatīsim galveno uzņēmumu saimnieciskās darbības pamatprincipus un to lomu darījumu ķēdē.