Vai ārpakalpojuma grāmatvedim, identificējot klientu, tas jāpārbauda tikai Nederīgo dokumentu reģistrā vai arī Sodu reģistrā, kas ir par papildu maksu? Kas paredzēts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā?