Tiek plānots zemnieku saimniecību (ZS) reorganizēt par sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA). Kādas  darbības paredz šis process? Vai ir jāsagatavo slēguma bilance un peļņas vai zaudējuma aprēķins Valsts ieņēmuma dienestam (VID)? Vai uz bilances sagatavošanas datumu arī jāveic pamatlīdzekļu amortizācija? Vai ZS darbinieki un saistības pret tiem tiek nodotas SIA, un vai esošie darbinieki jāatbrīvo un jāpieņem darbā no jauna?

Raksta līdzautore Irēna Arbidāne, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja