Jautājumu par auto izmantošanu juridiskām personām nekad nav trūcis. Kādu līgumu slēgt, lai uzņēmums varētu fiziskai personai nodot auto uzņēmuma vajadzību pildīšanai? Auto iegādāties vai to nomāt, bet varbūt to patapināt no darbinieka? Svarīgi, lai tas būtu izdevīgi abām pusēm.