Ņemot vērā esošo situāciju, kad Krievija ir uzsākusi karadarbību Ukrainā un ir pieņemtas būtiskas sankcijas pret karā iesaistītajām valstīm, ir svarīgi pārskatīt iekšējās kontroles sistēmas, lai nodrošinātu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likuma) prasības.