Galvenā uzņēmuma modelis ir plaši izmantots saimnieciskās darbības modelis starptautisku uzņēmumu grupās. Aplūkosim, kādi savstarpēji veiktie darījumi izraisa paaugstinātu nodokļu administrāciju interesi un kā izvairīties no šiem riskiem! Pieskarsimies arī Covid-19 ietekmei uz transfertcenām.