2023.gada 24.jūnijā, kā daļa no vienpadsmitās Eiropas Savienība (ES) sankciju paketes pret Krieviju, stājās spēkā regula 2023/1214, ar kuru groza regulu 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā. Tās rezultātā tiek būtiski ietekmēti ne tikai muitas iestāžu procesi, bet netieši arī to uzņēmēju darbība, kas saimnieciskās darbības ietvaros veic sadarbību ar trešajām valstīm, it īpaši, ja sadarbības un piegādes ķēžu ietvaros ir konstatējama saikne ar Krieviju.