Šobrīd Komerclikumā (KL) ir sagatavoti grozījumi, kuros viena no visbūtiskākajām izmaiņām ir paredzētā atsevišķā sadaļa, kas attiecas uz pārrobežu reorganizāciju un tās kārtību. Grozījumi ieviesīs jaunus pārrobežu reorganizācijas veidus, kas ievērojami samazinās izmaksas un paātrinās darbību procesu. Vienlaicīgi tiks aizsargātas arī dalībnieku, darbinieku un kreditoru intereses un tiesības.