Importētājiem, kuri Eiropas Savienībā (ES) importējuši noteiktās dzelzs un tērauda preces, cementu, alumīnija preces, mēslošanas līdzekļus, elektroenerģiju, ķīmiskas vielas, atbilstoši oglekļa ievedkorekcijas mehānismam (OIM) ir pienākums sniegt pirmos ziņojumus par importētajām precēm ceturkšņa griezumā, sākot ar 2023.gada ceturto ceturksni. Apskatām OIM importētāju ceturkšņa ziņojumu iesniegšanas prasības un iesniedzamo informāciju pārejas periodam līdz 2025.gada 31.decembrim.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kā notiek OIM ziņojuma ieviešanas gaita.
  • Kam jāsniedz OIM ziņojums.
  • Kāda informācija jānorāda OIM ziņojumā.