Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, daļu no brīvajiem naudas līdzekļiem vēlas ieguldīt ieguldījumu fondos (dažādu vērtspapīru kopums), atverot Latvijā reģistrētā kredītiestādē vērtspapīru kontu. Cerot uz ieguldījuma fonda vērtības pieaugumu, laika gaitā veidotos peļņa. Ar kādiem nodokļiem apliekama gūtā peļņa no darījumiem ar ieguldījumu fondiem, ja peļņa tiek izmaksāta dividendēs vai atstāta nesadalīta? Vai nepieciešams reģistrēt papildu saimnieciskās darbības veidu, ja veic šādus darījumus?