Vai pilnsabiedrības biedram, kurš kārto grāmatvedību pilnsabiedrībai, ir jāreģistrējas kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) subjektam? Vai jāveic pilnsabiedrības risku izvērtēšana un citas darbības?