Likumā noteikts pienākums sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par pamatdarbības veidu, norādot atbilstošu NACE kodu. Vai jāpaziņo visi darbības veidi vai arī tikai pamatdarbība? Un kādas ir sekas, ja darbības veids netiek paziņots? Vai šādu saimniecisko darbību nedrīkst veikt?