Ja konstatēta agresīva nodokļu plānošana, jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam. Kā to uzņēmumā identificēt? Kā sagatavot atskaiti Valsts ieņēmumu dienestam? Kādi riski rodas uzņēmumam un grāmatvedim? Kā novērst šos riskus un nepieļaut pārkāpumus?