Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieks par savām parāda saistībām Ls 50 000 apmērā atdod uzņēmumam sev piederošās pamatkapitāla daļas, kuru nominālvērtība ir Ls 150 000. Līdz ar to parāds Ls 50 000 ir segts, un SIA iegūst savā īpašumā uz 1 gadu pamatkapitāla daļas par Ls 150 000. Kādi grāmatojumi būtu jāveic, dzēšot parādu šādā kārtībā?