Preču zīmes reģistrācija nodrošina tiesības aizliegt citām personām komercdarbībā izmantot reģistrēto preču vai pakalpojumu preču zīmi. No 29.09.2014. nacionālās preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Patentu valdē var iesniegt ne tikai papīra formātā, kā tas bija līdz šim, bet arī elektroniski, pieteikumu aizpildot un iesniedzot tiešsaistē.