Sabiedrību (kapitāldaļas) var pārdot, sabiedrības darbību var apturēt vai likvidēt, tomēr pastāv arī iespēja sabiedrību reorganizēt, pievienojot kādai citai sabiedrībai jeb apvienojoties ar to, vienlaicīgi izstājoties kā dalībniekam. Par kapitāldaļu nodošanu var saņemt atlīdzību.

Lēmumu par sabiedrības reorganizāciju dalībnieki pieņem sapulcē. Lēmumu sapulcē pieņem gan sabiedrība, kas grib pievienoties, gan sabiedrība, kas vēlas šādā veidā paplašināties.

Saskaņā ar Komerclikuma (KL) 335.pantu sabiedrību apvienošana var notikt kā pievienošana vai saplūšana:

  • pievienošana - process, kurā sabiedrība (pievienojamā sabiedrība) nodod visu savu mantu citai sabiedrībai (iegūstošā sabiedrība);
  • saplūšana - process, kurā 2 vai vairākas sabiedrības (pievienojamās sabiedrības) nodod visu savu mantu jaundibināmai sabiedrībai (iegūstošā sabiedrība).

Apvienošanas gadījumā:

  • pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa;
  • pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai;
  • pievienojamās sabiedrības akcionāri, dalībnieki vai biedri kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem.