Rūpnieciskais īpašums padara ikdienas dzīvi ērtāku, un tā efektīva aizsardzība ir nepieciešama, lai personas, kas radījušas šādus objektus, būtu drošas, ka to tiesības tiks atzītas un novērtētas. Rūpnieciskā īpašuma objektu aizsardzība un izņēmuma tiesību iegūšana ir saistīta arī ar to reģistrāciju Patentu valdē (PV). Šinī procesā bieži vien rodas arī dažādas strīdus situācijas, kurās ieinteresētās personas iebilst pret PV lēmumiem.