SIA iegādājās nekustamo īpašumu no fiziskās personas. Noformējot darījumu, SIA samaksāja fiziskās personas nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), kā arī apmaksāja Valsts zemes dienesta (VZD) sniegtos pakalpojumus. Vai šī summa (par fiziskās personas NĪN un VZD pakalpojumiem) uzskatāma par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem un apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)? Vai šī summa uzskatāma par fiziskās personas gūto ienākumu un tādējādi apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 23% apmērā, kā arī norādāma Paziņojuma par fiziskajām personām izmaksātajām summām kopsavilkumā (Paziņojums)?