Saeima 2010. gada 15. aprīlī ir pieņēmusi, un Valsts Prezidents 2010. gada 29. aprīlī ir izsludinājis grozījumus Komerclikumā. Kā būtiskākā novitāte grozījumos Komerclikumā ir minams samazinātais pamatkapitāls sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas pamatots likumprojekta anotācijā ar nepieciešamību uzlabot uzņēmējdarbības vidi.