Jo ilgāka ir uzņēmuma vai iestādes darbības vēsture, jo vairāk dažādu dokumentu uzkrājas, tāpēc ir jādomā par to kārtošanu, lietu veidošanu un uzglabāšanu. Lai arī mūsdienās arvien palielinās elektronisko dokumentu aprite, tomēr joprojām ir arī dokumenti papīra formā, kurus nepieciešams uzglabāt.

Lietu veidošana, t.i., dokumentu grupēšana un sakārtošana lietās saskaņā ar lietu nomenklatūru, ir lietvedības funkcija, kas veicama pastāvīgi.