Kādam nozīme ir darījuma partnera reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā situācijā, kad Valsts ieņēmumu dienests apšauba veiktos darījumus un atsaka tiesības atskaitīt priekšnodokli par darījumiem ar šādu darījuma partneri?